www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Proiectul InfoAcces are patru obiective operaționale, printre care obiectivul specific 3 (OS3) îl constituie dezvoltarea a minimum 1 reţea partenerială în judeţul Vaslui între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate  în vederea asigurării unui climat local benefic, stringent necesar dezvoltării armonioase a preşcolarilor, elevilor şi a familiilor din care aceştia fac parte.

Reţeaua partenerială, constituită în cadrul proiectului reprezintă suportul pentru îndeplinirea obiectivului general al acestuia, de îmbunătăţire a sistemului de educaţie şi facilitare a accesului preşcolarilor şi elevilor din judeţul Vaslui, la o societate bazată pe un sistem educaţional inovator şi de calitate.

Prinvind spre viitorul educației, Comisia internațională a UNESCO transmite zece mesaje cheie critice pentru crearea unei culturi de învățare pe tot parcursul vieții (Embracing a culture of lifelong learning,  2020) :

 1. Recunoașterea caracterului holistic al învățării pe tot parcursul vieții;
 2. Promovarea cercetării transdisciplinare și a colaborării intersectoriale pentru învățarea pe tot parcursul vieții;
 3. Plasarea grupurilor vulnerabile în centrul agendei de învățare pe tot parcursul vieții;
 4. Stabilirea învățarii pe tot parcursul vieții ca un bun comun;
 5. Asigurarea unui acces mai mare și echitabil la tehnologia de învățare;
 6. Transformarea școlilor și universităților în instituții de învățare continuă;
 7. Recunoașterea și promovarea dimensiunii colective a învățării;
 8. Încurajarea și sprijinirea inițiativelor locale de învățare pe tot parcursul vieții, inclusiv a orașelor de învățare;
 9. Revitalizarea învățarii la locul de muncă;
 10. Recunoașterea învățării pe tot parcursul vieții ca un drept al omului.

Realizarea acestor recomandări impune implementarea de parteneriate educaționale prin intermediul cărora actorii sociali colaborează și fac eforturi comune cu familliile și instituţiile de învăţământ pentru formarea integrală a personalităţii elevului.

Familia are un rol decisiv în maturizarea psihosocială a copilului deoarece ea realizează primii pași în educație conturând concepţia acestuia despre sine și despre lume. Statistica din perioada 2008-2019 la nivelul județului Vaslui a identificat 6043 de copii/elevi care au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate ceea ce determină un suport scăzut pe care acești copii îl au în ceea ce privește educația. Realizarea de cursuri de educație parentală prin intermediul proiectului InfoAcces contribuie la dezvoltarea de aptitudini apartinătorilor în ceea ce privește educaţia astfel încât aceștia să  îndrume cu tact şi înţelepciune, să stimulează creativitatea, responsabilitatea şi libertatea copiilor pe care îi au în grijă.

În contextul migrării forței de muncă în străinătate unitățile de învățământ conștientizează rolul implicării aparținătorilor copiilor, profesorilor și a actorilor comunitari în educație pe fondul dezvoltării câmpului educațional și setează ca obiectiv colaborarea cu aceștia.

Realizarea de parteneriate pentru a susține învățarea formală, nonformală și informală poate viza:

 • modernizarea bazei materiale, a spaţiilor de învăţământ și diversificarea materialului didactic; e necesară colaborarea dintre familie, comunitate, agenţii economici, ONG-uri, biserică, instituţii de învăţământ;
 • cunoaşterea reciprocă şi colaborarea instituţiilor de învăţământ cu cele culturale, familia şi comunitatea.
 • colaborarea instituţiilor de învăţământ cu asistenţii sociali, ONG-urile, actorii comunitari, organismele naţionale şi internaţionale abilitate pentru atenuarea problemelor copiilor cu cerințe educaționale speciale.
 • realizarea de parteneriate profesionale cu instituţiile de învăţământ din ţară şi de peste hotare, cu ONG-urile, cu organizaţiile internaţionale pentru formarea continuă a cadrelor didactice.
 • colaborarea cu membri ai comunităţii care au influenţe asupra creşterii, educării şi dezvoltării elevilor: scriitori, poeţi, pictori, artişti, muzeografi, medici, factori decizionali, reprezentanţi ai poliţiei şi ai brigăzii de pompieri, meşteri populari etc.

Activitățile desfășurate în cadrul proiectului în ceeea ce privește dezvoltarea rețelei parteneriale își propun să aducă la masa de discuții profesioniști din educație, instituțiile locale, ONG-uri și comunitatea locală pentru a conștientiza asupra nevoilor copiilor cu părinți plecați în străinătate și ulterior să găsească oportunități și unde este cazul surse de finanțare relevante pentru îmbunătățirea situației acestora și facilitarea accesului la educației. Aceste actiuni sunt necesare pentru prevenirea abandonului școlar timpuriu pentru copiii apartinand grupurilor vulnerabile și promovarea accesului egal la invatamantul de calitate.

Această inițiativă este în acord cu recomandările formulate în Cadrul Strategic pentru Cooperarea Europeana in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale(ET2020). Proiectul contribuie și la îndeplinirea obiectivelor sectoriale în domeniul educatiei stipulate în acte normative europene și naționale: Strategia Europa2020(inclusiv ET2020); Strategia educatiei și formării profesionale din Romania pentru perioada 2016-2020(Hot.nr. 317/2016); Strategia privind Reducerea Părăsirii Timpurii a Scolii; Strategia nationala pentru protecția și promovarea drepturilor copilului 322014-2020; Strategia Nationala pentru Învatare pe tot Parcursul Vietii; Regulamentele de organizare și functionare ale ISJ; Planurile de Dezvoltare Regionala și Locala; Planurile de Dezvoltare Institutionala a Școlilor.

PREZENTARE PROIECT InfoAcces ȘI ACTIVITATE A.5.1