www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Activitatea 6 Servicii educație parentală/ Subactivitatea A6.1. Asigurarea de servicii de educaţie parentală / consiliere socială pentru reprezentanţii copiilor va respecta cu stricteţe prevederile Ghidului Solicitantului aferent apelului specific de propuneri de proiecte şi va fi implementată de către partenerul proiectului, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui. Această activitate presupune asigurarea de servicii de educaţie parentală/consiliere socială cei min 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate), toţi selectaţi de la nivelul judeţului Vaslui.

Referitor la numărul de minimum 200 părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, facem precizarea că, în funcţie de realităţile de la momentul selecţiei grupului ţintă aceştia pot depăşi numărul anterior menţionat, în funcţie de numărul de situaţii în care doi sau mai mulţi preşcolari şi/sau elevi pot avea un singur părinte/tutore/persoană care are în grijă mai mulţi copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, factor subiectiv ce nu poate fi cuantificat la momentul depunerii cererii de finanţare.

Prin această subactivitate se are în vederea oferirea şi asigurarea unor servicii de educaţie parentală/consiliere socială pentru părinţii din România în grija căruia a rămas copilul, în situaţia plecării unui singur părinte în străinătate, sau după caz pentru persoanele în grija cărora a rămas copilul, în situaţia plecării ambilor părinţi/părintelui unic susţinător al familiei monoparentale în străinătate. Prezenta subactivitate se va implementa în vederea înţelegerii nevoilor copiilor care cresc în absenţa unuia/ambilor părinţi, în vederea dezvoltării abilităţilor parentale ale acestora, precum şi, după caz în vederea soluţionării anumitor probleme de natură socială cu care se confruntă familiile, enumerarea anterioară nefiind exhaustivă. De asemenea, în vederea informării părinţilor plecaţi în strainătate, se au în vedere activităţi de comunicare cu aceştia, după caz prin transmitere de informaţii cu privire la situaţia generală a copilului, situaţia şcolară, aspecte de natură medicală etc., fotografii etc. După caz comunicarea se poate face şi telefonic şi/sau prin intermediul reţelelor de socializare, aplicaţiilor de mesagerie privată, pe email, în funcţie de posibilităţi. În sensul asigurării complementarităţii prezentei subactivităţi cu restul subactivităţilor proiectului, precum şi în vederea asigurării unor beneficii tangibile părinţilor/tutorilor/persoanelor care au în grijă copilul cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, în afara serviciilor de educaţie parentală / consiliere socială se are în vedere după caz, acolo unde situaţia o permite, realizarea unor sesiuni online la care să participe:

  • Expertul educaţie parentală şi consiliere socială;
  • Părintele din România în grija căruia a rămas copilul, în situaţia plecării unui singur părinte în străinătate;
  • După caz persoana în grija căreia a rămas copilul, în situaţia plecării ambilorpărinţi/părintelui unic susţinător al familiei monoparentale în străinătate;
  • Părintele plecat în străinătate;
  • Copilul sau după caz copii din grupul ţintă.

Acest demers poate ajuta la dezvoltarea armonioasă a preşcolarilor, elevilor şi a familiilor din care aceştia fac parte poate şi poate fi realizat în măsura în care părinţii sau reprezentaţii copiilor dispun cu toţii de tehnologiile de comunicare necesare.

Conform graficului activităţilor proiectului, subactivitatea se va desfăşura pe toată perioada celor 33 de luni de luni ale proiectului.