www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Serviciile de sprijin psiho-social sunt o activitate relevantă și obligatorie în cadrul proiectului InfoAcces, făcând parte din cele patru Obiective specifice (OS2).

Scopul acestor servicii îl reprezintă dezvoltarea abilităților emoționale, consilierea vocațională, asigurarea suportuilui emoțional/psihologic pentru ante-preșcolarii, pre-școlarii și elevii cuprinși în grupul țintă.

Prin realizarea acestui obiectiv minimum 270 preșcolari și elevi membri ai grupului țintă vor beneficia de următoarele servicii:

1. dezvoltare a abilităților emoționale și sociale interpersonale,

2. dezvoltare a deprinderilor de viață independentă ale copiilor,

3. de consiliere socială,

4. de facilitare a comunicării copiilor cu parinții plecați (pentru copiii la care este nevoie),

5. de suport emoțional/psihologic,

6. de consiliere vocațională etc.,

Prin oferirea acestor servicii se are în vedere stimularea participării la educație și prevenirea a fenomenului de părăsire timpurie a școlii.