www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

      Ambii Parteneri ai proiectului şi-au asumat ferm prin declaraţie semnată, asigurarea măsurilor de sustenabilitate aserviciilor de educaţie dezvoltate prin proiect pentru o perioadă 24 de luni. Astfel, activităţile A3.1, A4.1, A5.1, A6.1 vor continua pe parcursul celor 24 de luni şi după finalizarea proiectului. Dovada clară a asumării angajamentelor faţă de societate este faptul că laptopurile / calculatoarele achiziţionate vor fi transmise spre utilizare şcolilor din care provine grupul ţintă, la nivel local şi implicit regional. Acestea urmează să fie astfel utilizate în procesul educaţional al generaţiilor viitoare, aspect ce reprezintă cea mai buna dovadă a transferării activităţilor/rezultatelor proiectului la nivel local/regional. Sustenabilitatea serviciilor de educaţie a copiilor anteprescolari şi a elevilor va fi asigurată prin continuarea demersului şi după finalizarea proiectului, transferabilitatea serviciilor de educaţie dezvoltate în cadrul proiectului realizându-se prin materialele educaţionale realizate în cadrul proiectului, prin tehnologiile achiziţionate şi prin serviciile de care vor beneficia generaţiile următoare. S şi P au fost implicaţi împreună în implementarea altor proiecte de succes ale căror rezultate tangibile sunt recunoscute la nivel local şi regional (a se vedea Formular 6 Nota justificativă anexată), reprezentând o dovadă de necontestat, dovedind un devotament exemplar pentru asigurarea sustenabilităţii, în contextul menţinerii angajamentelor asumate. Continuarea unor proiecte anterioare de succes sunt o dovadă concretă a faptului că ambii parteneri deţin soluţii de funcţionare a structurilor şi/sau parteneriatelor create prin proiect şi după finalizarea acestuia. Deşi, ambii parteneri deţin resurse de finanţare proprii pentru continuarea activităţilor proiectului şi după finalizarea acestuia, aceştia îşi propun prin implementarea activităţii A5.1, respectiv elaborarea unui document scris prin care să se constituie dezvoltarea unei reţele parteneriale judeţene între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, după caz, ONG-uri şi comunitate în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională, inclusiv indentificarea şi atragerea altor surse ulterioare de finanţare prin care să asigure continuarea demersului generat de proiect, după caz implicând şi alţi factori locali şi regionali relevanţi. Astfel, se crează premise solide că activităţile vor fi continuate/transferate în diverse parteneriate sau proiecte viitoare, solicitantul şi membri fondatori ai acestuia, fiind dedicaţi promovării aplicării legii 1/2011 - Legea educaţiei naţionale, ce prevede la art. 13, (1) şi (2) atât faptul că „Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege”, cât şi faptul că „Învăţarea pe tot parcursul vieţii include totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană, începând cu educaţia timpurie, în scopul dobândirii de cunoştinţe, formării de deprinderi/abilităţi şi dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectivă personală, civică, socială şi/sau ocupaţională.”

      Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate: Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (şi anume, numele operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

      Transferabilitatea rezultatelor Suplimentar prevederilor subsectiunii "Descriere/Valorificarea rezultatelor" de mai sus, raportat la transferabilitatea rezultatelor se face precizarea ca nu în ultimul rând website-ul proiectul va continua să funcţioneze pe toată durata de sustenabilitate asumată, astfel asigurandu-se un instrument cu rol de catalizator si de prezentare a eforturilor si activitatilor generate de reteaua constituita in cadrul A5.1 din prezentul proiect, cat si ca instrument de stocare si diseminare a materialelor elaborate in cadrul proiectului si/sau al bunelor practici rezultate din implementarea acestuia. Website-ul fiind unul public, va putea fi accesat si de catre alti factori interesati, inclusiv din alte judete, ceea ce va asigura un grad de transferabilitate a rezulatelor atinse in cadrul proiectului. Totodata, metodologiile, procedurile si materialele aferente serviciilor din A3.1, A4.1 si A6.1 vor putea fi diseminate de la nivelul ISJ si catre celelalte unitati de invatamant din subordinea sa, generand astfel un efect multiplicator exponential.